Rate this post

بازی های ویدیویی 1183

کدام بازی باعث به وجود آمدن سیستم ESRB (سیستم رده بندی درجه سنی بازی) در بازی های ویدیویی شد

پاسخ : Mortal Kombat

طراح سوال : 12ABRAHAM12