3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1235

کدام بازیگر در فیلم طلا و مس بازی نکرده

پاسخ : سحر قریشی                      گزینه های غلط (بهروز شعیبی.جواد عزتی.مهران رجبی)

طراح سوال : Elham.MM.S