3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1218

کدام بازیگر تا به حال نقش هالک را بازی نکرده

پاسخ : وال کیمر                      گزینه های غلط (مارک روفالو.اریک بنا.ادوارد نوترون)

طراح سوال : Davidauditore