5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1223

کدامیک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ است

پاسخ : چاپگر لیزری

طراح سوال : Mohammadbnd91