Rate this post

مذهبی 1185

کدامیک از پیامبران زیر کتاب الهی نداشتند

پاسخ : حضرت یوسف                      گزینه های غلط (حضرت عیسی.حضرت موسی.حضرت محمد)

طراح سوال : yekta.