Rate this post

فرهنگ و هنر 835

کدامیک از هنرمندان زیر ایتالیایی نیست

پاسخ : پابلو پیکاسو           گزینه های غلط (نیتروژن.فسفات.قند)

طراح سوال : pouyasar