Rate this post

غذا و نوشیدنی 1167

کدامیک از موارد زیر مربوط به شیراز نیست

پاسخ : باقلوا                      گزینه های غلط (کلم پلو.آش سبزی.فالوده)

طراح سوال : mongolia