4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1230

کدامیک از سبکهای کاراته نیست

پاسخ : سانشو                      گزینه های غلط (گوجوریو.کیوکوشین.شیتوریو)

طراح سوال : (Mehdicr7)