Rate this post

بازی های ویدیویی 972

کدامیک از بازی های زیر جنگ جهانی دوم را در بازی نشان میدهد

پاسخ : call of duty world at war

طراح سوال : TEROR101