1.3/5 - (3 امتیاز)

سینما 1198

کارگردان فیلم عصیان سامورایی کدام است

پاسخ : کوبایاشی

طراح سوال : W.V