2.7/5 - (14 امتیاز)

ریاضی و هوش 1231

چند عدد طبیعی دورقمی وجود دارد که اگر با تقریب کم تر از 10 گرد کنیم حاصل 100 میشود

پاسخ : 5

طراح سوال : bitajon