3.4/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1193

پیکرتراشی صدر مسیحیت بیشتر در چه زمینه ای کار شده است

پاسخ : قاب های تزیینی از جنس عاج

طراح سوال : *طراح.برتر*