5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1217

پیرچشمی باعث اختلال در دید … می گردد

پاسخ : نزدیک

طراح سوال : dr.hosseini2017