3/5 - (8 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1218

پوچ گرایی به کدام یک از سبک های زیر اطلاق میشود

پاسخ : نیهیلیسم

طراح سوال : afshin_em