1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1239

پوسته تخم مرغ با چه ماده ای نرم می شود

پاسخ : سرکه

طراح سوال : یوناجان