5/5 - (2 امتیاز)

جغرافیا 1193

پل سیاه مربوط به کدام شهر است

پاسخ : اهواز

طراح سوال : h4med