4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1227

پل الله وردی خان در کدام شهر ایران است

پاسخ : اصفهان

طراح سوال : migli