1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1229

پشت آینه با چه ماده ای پر شده است

پاسخ : جیوه

طراح سوال : velantus