5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1224

پدر فلسفه مدرن کیست

پاسخ : رنه دکارت

طراح سوال : cnpyc-nk06onbiteh