4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1225

پدر شعر کلاسیک ایران که بود

پاسخ : رودکی

طراح سوال : MoBiNa#