2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1201

پدر دوبلاژ ایران چه کسی است

پاسخ : مرحوم علی کسمایی

طراح سوال : Toranj_213