4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1232

پایتخت سوریه کجاست

پاسخ : دمشق

طراح سوال : asal_miss