Rate this post

طبیعت و جانداران 1023

پارک های ملی کلاه قاضی و قمیشلو در کدام استان قرار دارد

پاسخ : اصفهان

طراح سوال : Fareghy Amir