1/5 - (1 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1235

پارک جنگلی گمبوعه در کدام استان است

پاسخ : خوزستان

طراح سوال : منصور اهوازی