Rate this post

طبیعت و جانداران 976

پارک تفریحی توریستی بش قارداش در کدام استان قرار دارد

پاسخ : خراسان شمالی

طراح سوال : mohammad.rohani