4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1200

پارالل در کدام رشته ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد

پاسخ : ژیمناستیک

طراح سوال : MK.77