4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1203

وزن نیزه در ورزش پرتاب نیزه در مردان چقدر است

پاسخ : 800 گرم

طراح سوال : Mamad Puyol