5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1223

وجود فرچه های کنار پله برقی

پاسخ : جلوگیری از گیر کردن لباس

طراح سوال : _NaviD_D1_