2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1222

هنر قلمزنی متعلق به کدام شهر است

پاسخ : اصفهان

طراح سوال : Anita rahmati