3.2/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1182

هنر بیزانس متعلق به کدام کشور است

پاسخ : ایتالیا

طراح سوال : Atena.keshmir