Rate this post

علم و دانش 1204

هر چقدر ارتفاع از سطح زمین بیشتر شود فشار هوا

پاسخ : کمتر میشود

طراح سوال : shahryar.v121