5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1235

هر نیبل چند بیت است

پاسخ : 4

طراح سوال : حسام.الدین.1398