Rate this post

مذهبی 962

نماز عید فطر و قربان چند قنوت دارد

پاسخ : 9

طراح سوال : ندارد