Rate this post

تکنولوژی 1169

نرم افزارهای burner مربوط به چه فعالیتی در کامپیوتر می باشد

پاسخ : نرم افزارهای رایت لوح فشرده

طراح سوال : tohid.clever