Rate this post

بازی های ویدیویی 1181

نام پدر زئوس در سری بازی های خدای جنگ

پاسخ : کرونوس

طراح سوال : Lord’Ali