Rate this post

تاریخ 1087

نام سردار ایرانی که با سردار رومی کراسوس می جنگید که بود

پاسخ : سورنا

طراح سوال : mehdi try