2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1226

نام دیگر سبک هنری آبستره

پاسخ : انتزاعی

طراح سوال : •*Setareh*•