5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1215

میدان تاریخی ساعت در کدام شهر هست

پاسخ : تبریز

طراح سوال : هانا صالحی