4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1226

ملیت کوبیاک بازیکن والیبال کدام کشور است

پاسخ : لهستان

طراح سوال : elahe.jahani