1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1226

معنی کلمه underpass

پاسخ : زیرگذر

طراح سوال : mah_e