4.5/5 - (4 امتیاز)

ادبیات 1260

معنی واژه ی دوال

پاسخ : چرم و پوست

طراح سوال : niloo.mkhtr