4.5/5 - (4 امتیاز)

ادبیات 1255

معنی نام سپهر یعنی چه

پاسخ : آسمان

طراح سوال : soroush 85