4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1252

معنای واژه ی مالوف کدام گزینه است

پاسخ : الفت گرفته

طراح سوال : zahra8711