3/5 - (4 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1180

معمار بنای یادبود ابو علی سینا چه کسی است

پاسخ : هوشنگ سیحون

طراح سوال : mohamad.r.j.b