3.1/5 - (10 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1183

معروف ترین اثر دادائیسم ها ساخته مارسل دوشان در تاریخ هنر مدرن چیست

پاسخ : کاسه توالت

طراح سوال : barbod.y