2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1222

مشتق این عبارت را محاسبه کنید x^2

پاسخ : 2X

طراح سوال : justalireza20