2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1215

مربع نماد …

پاسخ : سکون

طراح سوال : HDZ…80