Rate this post

فرهنگ و هنر 834

محو کن برای چه کاری در نقاشی استفاده می شود

پاسخ : پخش کردن رنگ

طراح سوال : fatiiiiii1385h