Rate this post

علم و دانش 647

لیزوزوم ها با از بین بردن … باعث مرگ باکتری ها میشوند

پاسخ : دیواره

طراح سوال : Golnoosh_s.n