4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1232

لقب کینگ متعلق به کدام بسکتبالیست معاصر است

پاسخ : لبرون جیمز

طراح سوال : ,,ssffss,,